Tefeyyüzat |  görsel 1

12 07 2015

Günün Karikatürü 12.07.2015

Günün Karikatürü 12.07.2015 |  görsel 1

• Hem Ankara’da, divan-ı riyasetinde pekçok mebuslar varken Mustafa kemal şiddetli bir hiddetle divan-ı riyasetine girip, bana karşı bağırarak: “seni buraya çağırdık ki, bize yüksek fikir beyan edesin. sen geldin, namaza dair şeyler yazıp içimize ihtilâf verdin.” Ben de onun hiddetine karşı dedim: “namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduddur.” dehşetli bir put kırdım.

   Hazır mebus dostlarım telâş ettikleri ve herhalde beni ezeceklerini tahmin ettikleri sırada, bana karşı bir nevi tarziye verip o mecliste hiddetini geri alması, âdeta dehşetli bir kuvveti ve hakikati hissedip geri çekilmesi, ikinci gün hususî riyaset odasında, Hücumat-ıSitte’nin Birinci desîse içinde bulunan “Meselâ, Ayasofya Camii ehli fazl ve kemalden, ilâ ahir...” cümlesinden başlayan, tâ İkinci desîseye kadar, bir saat tamamen ona söyledim.

   Bütün hissiyatını ve prensibini rencide ettiğim hâlde bana ilişmemesi, hatta taltifime çok çalışması, kat’iyen bu üç cebbar fevkalâde kumandanların bu üç acip hâletleri, âdeta eski said’den korkmaları, şüphesiz ki risale-i nur’un, ileride kahraman şakirtlerin şahs-ı manevîsinin harika bir kuvveti ve risale-i nur’un parlak bir kerametidir.

 

Kaynak:http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/emirdaglahikasi/#422

 

                        

                               

0
0
0
Yorum Yaz

Tefeyyüzat |  görsel 1